• Διατίθεται σε όλες τις διαστάσεις.
• Διατίθεται σε χρώμα της επιλογής σας.
• Διατίθεται και σε βακελίτη.

 • Τραπέζι Boston
 • Τραπέζι Dallas
 • Τραπέζι Daytona
 • Τραπέζι Dias
 • Τραπέζι Galileo
 • Τραπέζι Laka
 • Τραπέζι Monaco
 • Τραπέζι Pechino
 • Τραπέζι Pia
 • Τραπέζι Plano
 • Τραπέζι FRISCO
 • Τραπέζι Verona
 • ΤΡΑΠΕΖΙ BERGAMO
 • ΤΡΑΠΕΖΙ PARMA
 • ΤΡΑΠΕΖΙ CATANIA
 • ΤΡΑΠΕΖΙ GENOVA
 • ΤΡΑΠΕΖΙ PESCARA
 • ΤΡΑΠΕΖΙ LECCE
 • ΤΡΑΠΕΖΙ NOVARA